Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne zarówno na rzecz osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych poprzez: udzielanie porad prawnych, reprezentowanie strony na etapie przedsądowym jak i w postępowaniu sądowym oraz przed organami administracji publicznej, stałą obsługę prawną, sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych w zakresie prawa:

  • karnego
  • rodzinnego
  • cywilnego
  • administracyjnego
  • gospodarczego
  • prawa pracy.

Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną zostanie ustalane indywidualnie z uwzględnieniem stopnia zawiłości sprawy, niezbędnego nakładu pracy adwokata oraz wartości przedmiotu sporu. Z kolei dla stałej obsługi prawnej zastosowany zostanie system wynagrodzenia ryczałtowego. Do wynagrodzenia doliczana jest kwota z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującą w chwili zawarcia umowy stawką.

Celem Kancelarii jest pomoc w wyborze optymalnego rozwiązania problemu klienta w oparciu o zaangażowanie w prowadzone sprawy przy równoczesnym zapewnieniu najwyższego standardu świadczonych usług.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Monika Eichner

ul. Rynek 9,
44 – 230 Czerwionka – Leszczyny

Telefon: 519 394 262

E-mail: kontakt@adwokat-eichner.pl

NIP 635 17 44 137
REGON 368611460

Numer rachunku bankowego: 45 1050 1634 1000 0092 4856 4164

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.